Loading

Çevre Politikamız

  • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi
    sağlamak,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
  • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
  • Bu ilkeler ışığında ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemini sürekli uygulamak ve geliştirmek “Çevre Politikamız”dır.

Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.

Mahmut Ali UZUNAL
GENEL MÜDÜR
21.03.2018