Loading

İş Güvenliği Politikamız

  • UZUNAL olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği tüm UZUNAL çalışanlarının ve ALT YÜKLENİCİLERİN sorumluluğudur.
  • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer İş Sağlığı ve Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
  • UZUNAL ’da İş Sağlığı ve Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
  • Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir.
  • Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.
  • UZUNAL ’ da; ISO 45001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve İş Sağlığı ve Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.
  • İş Güvenliği kapsamında, çalışanlarımızın , çalışan temsilcilerimizin ve çalışma alanlarımıza gelen alt yüklenici ve tedarikçilerimizin danışma ve katılımı için gerekli ortam sağlanacaktır.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm iş güvenliği tehlikeleri, riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu riskler kabul edilebilir en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir
  • UZUNAL ’ da iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır ve sürekli iyileştirilecektir.

 

Mahmut Ali UZUNAL
GENEL MÜDÜR
21.03.2018